© Mont d.o.o. All rights reserved

 

O nama >>> Naslovna ::: Istorijat firme ::: Tehnička opremljenost ::: Kadrovi ::: Planovi razvoja ::: Aktuelnosti
Proizvodnja >>> Katalog :: Komercijalna proizvodnja :: Metalne konstrukcije :: Procesna oprema :: Brodogradnja
Montaža ::: Download ::: Fotografije ::: Reference ::: Kontakt

Mont d.o.o. > Komercijalna proizvodnja
logo
Komercijalna proizvodnja

Skladištenje fluida:
- nadzemni skladišni rezervoari za naftu i naftne derivate (rezervoari za lož ulje, rezervoari za mazut);
- rezervoari za gasovita goriva i rezervoari kondenzata;
- rezervoari za vodu;
- podzemni, nadzemni i pokretni rezervoari za tečni nafni gas;
- rezervoari za amonijak (separatori i prijemni);
- rezervoari za CO2 (stabilni i pokretni);
- dnevni rezervoari raznih vrsta fluida (mazut, nafta, voda...);
- dogrejači, predgrejači, filteri prečistači mazuta, otparivači kondenzata, separatori kondezata, razdelnici, sabirnici, otvorene posude, kade, hladnjaci, zagrejači gasa...

Obrada i priprema vode:
- toplotne podstanice,
- bojleri (prohromski i čelični),
- izmenjivači toplote,
- jonski izmenjivači, degazatori, aeratori, hemijska priprema vode, akumulatori tople vode...

Posude pod pritiskom:
- rezervoari za tečni naftni gas (TNG) i amonijak,
- rezervoari komprimovanog vazduha,
- zatvoreni ekspanzioni sudovi, membranski sudovi, hidroforske posude i sl. (prohromski i čelični)

Grejanje, klimatizacija i ventilacija:
- serijska proizvodnja kotlova na čvrsta i tečna goriva
- grejanje veċih objekata (industrijske hale, fabrike...)
- industrijske kotlarnice
- solarni sistemi