Oprema za tretman organske biomase i proizvodnju biogasa

filler image

Oprema za tretman organske biomase i proizvodnju biogasa:

• razmenjivači toplote za pasterizaciju biomase (prema regulativi EC 1069/2009)
• specijalizovane inspekcione platforme (šahte) za anaerobne digestore
• pasterizatori za biomasu sa mešanjem
• integrisane jedinice za pasterizaciju organskog otpada životinjskog porekla (stajnjak, klanički otpad, otpad iz domaćinstava)
• pumpne stanice za biomasu

Kontaktirajte nas

+381 11 8791-196
office@montdoo.com
mont.stubline
www.montdoo.com

Valjevski put 504, Stubline,
11507 Obrenovac,
Srbija